Starta aktiebolag

När du/ni väl bestämt dig för att starta aktiebolag så kan man göra allt jobb själv eller välja att ta hjälp av någon. Räkna med att det tar några veckor innan allt pappersarbete är avklarat.

Bolagsverket är den myndighet som sköter registrering av bolag i Sverige. Har man fyllt i ansökningshandlingarna korrekt och det firmanamn man valt in konkurrerar med något annat bolag så brukar bolagsverket ta cirka 1 vecka på sig. Det finns fler alternativ för att skaffa sig ett aktiebolag. Men kan köpa ett färdigt eller begagnat aktiebolag. Att köpa ett färdigt aktiebolag eller lagerbolag som det också kallas innebär att man köper det redan bildade bolaget av ett annat företag som arbetar med olika bolagsbildningar. Detta tillvägagångssätt brukar kosta någon stans mellan 5-15.000 kr. Att köpa ett begagnat aktiebolag innebär att aktiebolaget tidigare haft en verksamhet. Viktigt att veta om är att eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person så följer skulderna med från den tidigare verksamheten.

Bolagsbildningen

Aktiebolaget kan bildas/stiftas av en eller flera personer. Själva bolagsbildningen sker genom att stiftarna gör ett utkast till stiftelseurkund. Stiftarna betalar in pengar för aktierna och sedan görs stiftelseurkunden i ordning. Till sist skickar man in registreringsansökan till Bolagsverket.

Stiftelsurkunden skall innehålla vad varje aktie kostar, namn och personnummer och adress skall finnas till revisor och styrelseledamot. Det skall även stå om aktier kan tecknas mot något annat än pengar. Många skjuter till annan egendom till företaget istället för pengar. En notering om vem som skall stå för kostnaderna för bolagsbildandet skall också stå med.

Det är väldigt viktigt att man även skickar med ett revisorsintyg där revisorn intygar att de kommer vara revisor för det bildade aktiebolaget. Om man tillskjuter egendom istället för pengar så skall revisorn även intyga att denna egendom är korrekt värderad.

Registreringen hos bolagsverket kostar 2000 kr. Vill man i framtiden göra ändringar i bolaget kostar det 800 kr per ändring. Att byta adress kostar inget. Tänk på att bolagsverket behandlar inte din ansökan förrän din avgift är betald. På bolagsverket kan du hitta ansökningshandlingar och guide till hur du enkelt fyller i blanketterna.