Skatteregler i aktiebolag

Jämfört med en enskild firma eller ett handelsbolag så är ett Aktiebolag ett eget skattesubjekt. Det innebär att själva bolaget skattar för den vinst som förhoppningsvis uppstår.

Aktiebolaget lämnar också en egen inkomstdeklaration, har en skattesedel och ett skattekonto. När det gäller deklarationen så ska den lämnas in senast den 2 maj, precis som din privata deklaration. För bolag som har räkenskapsår och bokslut per den 30 april så lämnar de in deklarationen 2 maj kommande år vilket gör att de har betydligt mycket längre tid på sig att färdigställa sin deklaration.

Hur mycket skatt på vinsten?

Skatten som aktiebolaget för betala för den eventuella vinst man gjort är idag 26,3 %. Tidigare var den 28%. Skatten är samma oberoende av hur mycket företaget gjort i vinst.

Avstätta till periodiseringsfond?

25% av inkomsten under året är max vad ett aktiebolag får avstätta till periodiseringsfinder per år. Värt att notera är att det inte alltid är direkt lönsamt att göra detta i aktiebolag eftersom man får betala ränta på de pengar som ligger i periodiseringsfonden.

Avdrag

Vad får man göra avdrag för i ett aktiebolag? De kostnader som är till för att förvärva och bibehålla intäkter är avdragsgilla. Men kostnaderna får inte vara dina personliga levnadskostnader men det är inte olagligt att låta aktiebolaget ha höga kostnader eller göra dåliga affärer.

LEI Kod

Har du ett aktiebolag som handlar med värdepapper så finns det krav på LEI-kode. Utan en giltig LEI kan du nekas att köpa och sälja värdepapper på den europeiska finansmarknaden.